Ar-Ge Web Portalı

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin web ortamında sunulması sağlandı.

San-Tez, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge Merkezleri, Teknogirişim Sermayesi Desteği ile Ar-Ge ve yenilikçiliğe yönelik diğer tüm hizmetlerin internet tabanlı olarak yönetilmesi mümkün kılındı.

Kamu Yönetişimi projelerinde bir i-Dönüşüm merkezi olarak Java

Java Kamu Yönetişimi
ARGE
Bakanlıklar ve diğer Merkez teşkilatında,
Valilikler ve İl Özel İdareleri (Kamu Kurumları Taşra Teşkilatı)’nda,
BİT/KİT Belediye ve Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Döner Sermaye İşletmeleri’nde,
BKA, Belediyeler, Muhtarlıklar v.d. yerel yönetim ile bütünleşik,
İnternet, enformasyon ve iletişim teknolojileri kaldıracıyla yönetimden yönetişime geçiş…
Java’nun sunduğu kurumsal yönetişim hizmetleri:

e-Devlet ve e-Belediye projeleri
BT danışmanlığı
TÜBİTAK, CFCV, Dünya Bankası destekli uygulama yazılımı geliştirme projeleri
Web tabanlı, i-Kurum olmak amaçlı Kurumsal Yönetişim Sistemi uygulamaları geliştirme, yerleştirme ve sürdürme hizmetleri
Etkin ve sürdürülebilir i-Dönüşüm projeleri yönetimi ve danışmanlığı
Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşlarında ve Sanayi kuruluşlarının kümelendiği OSB Organize Sanayi Bölgesi, SB Serbest Bölge ve KSS Sanayi Sitesi gibi noktalarda, ortak satın alma, pazarlama ve diğer girdi maliyetlerini düşürücü
İnternet temelli ortaklaşa rekabet platformları…

Hizmet Adı :
Ar-Ge Web Portalı

Firma:
Java A.Ş.

Proje Yılı:
2015