BI-İş Zekası

İş Zekası – İnternet Çağı’nda gündemdeki en önemli maddeler; farklı iş senaryolarına göre benzetimler (simulation), analiz gücü, hızlı tepki verme yeteneği (reactivity), mobilite ve basitliktir. İş Zekası – Bilgi, iş potansiyelinizi gerçekleştireceğiniz güvenebileceğiniz yegane güçtür.

Verileri hızla bilgiye dönüştürün! Bilgiye hızla ulaşın ve kullanın! Olasılıkları hızla değerlendirin! Bilgiye dayalı hızlı kararlar verin! İş süreçlerinin, çalışanların, tedarikçi ve iş ortaklarının, müşterilerin performansını temel başarı göstergeleri (KPI) olarak izleyebilmek için bir çok büyük miktarda veriyi saklamak ve dağınık ve farklı tutulmuş bu verilere, onları anlamlı bilgilere dönüştüren uygun rapor formatlarında erişip kullanmak zorundasınız.

İşinizi Şansa Bırakmayın! İş Zekası Kullanın!

ERP ve diğer iş sistemlerinde biriken, yığınsal, işlenmemiş, kategorize edilmemiş verileri, sınıflandırarak konsolide edin ve karar verebileceğiniz anlamlı bilgilere dönüştürün!

İş Zekası, dağınık veriyi; anlamlı, işletme için kullanılabilir bilgiye çevirmede, istenen analizi yapmaya yardımcı olarak, karar verme sürecini kısaltır, hızlandırır, riskleri azaltır; sağlam/güvenilir/sağlıklı karar verme zemini sunar. Farklı departmanlarda, zamanlarda ve süreçlerde gerçekleşen saklanmış verileri sizin anlamlandırdığınız şekilde özetleyip çok boyutlu analiz ederek birleştirir.

Verilerden bilgiye grafikler, haritalar, tablolar gibi çok çeşitli biçimlerde hızlı ve etkin ulaşım sağlar.

İş süreçleri içeriği ve metadata yönetimi ve iş birliğine dayalı izleme. Kritik başarı faktörleri; hız göstergeleri, termometre, barometre, trafik işaretleri gibi görsel bileşenlerle izlenir.

Hizmet Adı :
IBI-İş Zekası

Firma:
Java A.Ş.

Proje Yılı:
2015