e-Arşiv

e-Arşiv uygulaması, GİB e fatura mükelleflerinvergi mükellefi olmayan tüketicilere ve e-Fatura’ya kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine kestikleri faturalarını elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

e-Arşiv uygulaması izni alan mükelleflerin, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, elektronik ortamda oluşturdukları hali ise ikinci nüsha hükmündedir.

Kamunun iDönüşüm düzenlemeleri ile Türk iş dünyasının gündemine giren e-Fatura uygulamalarından sonra e-Arşiv ile beraber bu değişim nihai tüketicilere de yansıtılıyor. E arşivi uygulamasını E fatura uygulamasından ayıran temel fark faturalaşılan taraftır.

e-Arşiv Mevzuatı
e-Arşiv uygulaması 28867 sayılı resmi gazetede 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ile hayata geçirilmiştir.

E-Arşiv uygulaması , 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile düzenlemesi yapılan kurumlar/şirketler arası (B2B) E-Fatura uygulamasının tamamlayıcısıdır. E-Arşiv Fatura ve E-Fatura’nın birlikte kullanmasıyla bir şirketin tüm faturaları (B2B, B2C) elektronik ortamda düzenlenebilir, gönderilebilir ve saklanabilir.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında olup e-Arşiv uygulamasına geçecek olan mükellefler en geç 1.1.2015, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler ise en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini, GİB’in tebliğine uygun hale getirmek e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Arşiv Raporu aylık olarak oluşturulup takip eden ayın 15’inci günü saat 24:00’a kadar GİB tarafından belirlenen yöntemle GİB’in sistemine aktarılması gerekmektedir.

433 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği
421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
97 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Hizmet Adı :
e-Arşiv

Firma:
Java A.Ş.

Proje Yılı:
2015