MERSİS

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ; MERNİS, UAVT, TAKBİS ile birlikte Türkiye’nin 4 temel veri tabanından biridir…

Milli bir projedir… Türkiye’nin projesidir…

MERSİS; sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilerin verileri, tek çatı altında birleştirmektedir:

Sermaye şirketleri ve kooperatifler,
Şahıs işletmeleri,
Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri,
Dernek ve vakıf işletmeleri,
Esnaf, serbest meslek erbabı,
Meslek örgütleri (sendikalar, odalar, birlikler ve üst kuruluşları),
Kamu kuruluşları ve diğerleri (adi ortaklık, konsorsiyum, depo irtibat bürosu, apartman yöneticiliği v.b.) dahil ülkedeki tüm ekonomik birimlerin kayıtlarının elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulması ve ticaret sicili işlemlerinin bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi ile bunların tek ortak anahtar numara ile takibi için merkezi veri kayıt sistemidir.
Java tarafından, projenin yaygınlaştırma programı çerçevesinde,

238 TSM’de kayıtlı, 1.5 milyon gerçek kişi ve 1.5 milyon tüzel kişi (şirket – kooperatif)

Java tarafından, projenin yaygınlaştırma programı çerçevesinde, işletmenin;

Kuruluş
Şube kuruluş
Ana sözleşme değişikliği
Rehin – acenta
Tasfiye
Terkin verileri
Tüzel kişiler için; Vergi Kimlik Numarası (VKN) ve 6 haneli yerel birimleri gösterir bir yeni logaritma ile 16 haneli,
Gerçek kişiler için; TC Kimlik Numarası (TCKN) ve 5 haneli yerel birimleri gösterir bir yeni logaritma ile 16 haneli yeni Mersis numarası ile sisteme aktarıldı.

Hizmet Adı :
Mersis

Firma:
Java A.Ş.

Proje Yılı:
2015