PRD-Üretim Yönetimi

Hata olasılığı yüksek planlama sürecini otomatize ederek, riskleri en aza indirger. Çoklu kaynak ve kanal kullanan işletmelerin.  karmaşık yapısına özgü reçeteler. Planlamalara ilişkin tüm işlemleri kayıt altına alarak geçmişe dönük sorgulama. Yetersiz stok durumunda uyarı vererek işletmenin hafızasını oluşturur. Üretimde birden fazla hammadde ya da yarı mamul kullanılıyorsa, bu bileşenlerin ilişkilerini kurar; hatasız çizelgeler. Hedeflenen ve gerçekleşen planları karşılaştırır, raporlar. Kapasite, tedarik, sipariş, satış, stok, dağıtım, operatör planlama v.d. başlıklarda planları birbiriyle entegre yürütür. Hammadde, insan ve makineyi en verimli şekilde değerlendirir. Senaryo bazlı veri oluşturur, değişkenlerle oynayarak senaryolar yaratabilir, uygulanmakta olan planı bozmadan simülasyon yapar.

Kısıtlı kaynak kullanarak, hedefe en kısa yoldan ulaşımı planlar. Belirlenmiş stok seviyelerinin altına inilen malzemelerde, otomatik uyarı. Ürün bazında farklılık gösteren işlem tipleri, makina kullanım önceliği, işlemler arası geçiş süreleri ve alternatif rota ve makina bilgilerini tanıtarak, karmaşık üretim sürecini birbiriyle entegre eder, tek noktadan planlar. Üretimde, her parçanın geçirdiği farklı işlemler için farklı verimlilik kriterleri tanımlanabilir. İstisnai durumu yönetimi için elle müdahale, basit sürükle–bırak hareketleriyle planda değişiklik yapılabilir. İş bitirme tarihi girilerek, buna gore otomatik plan üretilebilir.

Tedarik ağına, müşterilere, bayilere ya da farklı birimlerdeki kullanıcılara, yetkileri ölçüsünde çizelgeleri görme olanağı tanır.

Stoktaki ürünler üzerinde rezervasyon yapar, teklif satışa dönüştüğünde otomatikman stoktan düşürür. Karmaşık üretim senaryolarını, büyük dağıtım filolarını planlamaktadır. Java Kapasite Planlama ve Çizelgeleme tam size göre!

Hizmet Adı :
PRD-Üretim Yönetimi

Firma:
Java A.Ş.

Proje Yılı:
2015