Taşeron ve Hakediş Yönetimi

Tüm hakları korur.

Temizlik, destek, güvenlik gibi alanlarda taşeron hizmet sunan kuruluşlardan alınan hizmetlerin yönetimi Java Taşeron Hakediş Takibi çözümü ile çok daha kolay, hatasız ve hukuki açıdan risksiz!

Şirketlerin, hizmet aldıkları taşeron kuruluşlarda görevli insan kaynaklarının yönetimi, ödemelerin ve karşılıklı yükümlülüklerin tam anlamıyla yerine getirilmesi ve tüm bu sürecin denetlenebilir olması büyük önem taşıyor.

Özellikle taşeron kuruluşta çalışanların ücret, fazla mesai, yol, yemek, iş kıyafeti, izin, görevlendirme, ihbar ve kıdem tazminatı, işe giriş – çıkış, vergi ve SGK gibi ödemelerinin zamanında ve doğru biçimde yapılması kadar, bu süreçlerin şartnameye, sözleşmeye ve İş Kanunu’na uygunluğunun sürekli denetlenmesi de kritik bir unsurdur.

Java, tüm bu gereksinimleri karşılamak üzere Taşeron Hakediş Takibi çözümünü geliştirdi. Hiçbir kurulum gerektirmeyen ve tamamen İnternet üzerinde çalışan bu çözüm, ihale eden kurumların taşeronlarına karşı yükümlülüklerini tanımlayan 4857 sayılı İş Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun bir çalışma ortamı tesis eder.

Hizmet Adı :
Taşeron ve Hakediş Yönetimi

Firma:
Java A.Ş.

Proje Yılı:
2015