TCDD Malzeme Tanımlama Seri Hazırlama Projesi

TCDD’nin Adana, Ankara, Eskişehir, İzmir, Sakarya, Sivas ve Van bölge müdürlükleri ve Eskişehir, Sakarya, Sivas’taki fabrikalarında bulunan endüstriyel parçalardan kırtasiye ürünlerine farklı amaçlara yönelik 25 bin malzemenin, tek tek tanımlanıp, fotoğraflanıp, barkodlanarak rafların etiketlendiği kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Böylelikle, TCDD’nin 7 bölge müdürlüğü ve 3 fabrikasındaki malzeme ve ürünleri, anlık ve güncel bilgiler ışığında, internet üzerinden sorgulayarak hatasız biçimde takibiyle israf önlendi, verimlilik artırıldı.

Kamu Yönetişimi projelerinde bir i-Dönüşüm merkezi olarak Java

Bakanlıklar ve diğer Merkez teşkilatında,
Valilikler ve İl Özel İdareleri (Kamu Kurumları Taşra Teşkilatı)’nda,
BİT/KİT Belediye ve Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Döner Sermaye İşletmeleri’nde,
BKA, Belediyeler, Muhtarlıklar v.d. yerel yönetim ile bütünleşik,
İnternet, enformasyon ve iletişim teknolojileri kaldıracıyla yönetimden yönetişime geçiş…
Java’nun sunduğu kurumsal yönetişim hizmetleri:

e-Devlet ve e-Belediye projeleri
BT danışmanlığı
TÜBİTAK, CFCV, Dünya Bankası destekli uygulama yazılımı geliştirme projeleri
Web tabanlı, i-Kurum olmak amaçlı Kurumsal Yönetişim Sistemi uygulamaları geliştirme, yerleştirme ve sürdürme hizmetleri
Etkin ve sürdürülebilir i-Dönüşüm projeleri yönetimi ve danışmanlığı
Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşlarında ve Sanayi kuruluşlarının kümelendiği OSB Organize Sanayi Bölgesi, SB Serbest Bölge ve KSS Sanayi Sitesi gibi noktalarda, ortak satın alma, pazarlama ve diğer girdi maliyetlerini düşürücü İnternet temelli ortaklaşa rekabet platformları…

Hizmet Adı :
TCDD Malzeme Tanımlama Seri Hazırlama Projesi

Firma:
Java A.Ş.

Proje Yılı:
2015