TİKA EBF Yazılım Projesi

TİKA, Doğu Avrupa, Asya, Afrika başta olmak üzere, 3 kıtada, ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliği projelerini yürütmektedir.

TİKA’ya, ‘Envanter Bilgi Formu- EBF Projesi’ hayata geçirildi. EBF Projesi sayesinde; TİKA’nın, kalkınmakta olan ülkelerin kalkınma süreçlerine destek olmak ve acil problemlerine çözüm bulmak maksadıyla yaptığı ayni ve nakdi yardımların envanterinin, elektronik ortamda web tabanlı olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.

Kamu Yönetişimi projelerinde bir i-Dönüşüm merkezi olarak Java

Bakanlıklar ve diğer Merkez teşkilatında,
Valilikler ve İl Özel İdareleri (Kamu Kurumları Taşra Teşkilatı)’nda,
BİT/KİT Belediye ve Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Döner Sermaye İşletmeleri’nde,
BKA, Belediyeler, Muhtarlıklar v.d. yerel yönetim ile bütünleşik,
İnternet, enformasyon ve iletişim teknolojileri kaldıracıyla yönetimden yönetişime geçiş…
Java’nun sunduğu kurumsal yönetişim hizmetleri:

e-Devlet ve e-Belediye projeleri
BT danışmanlığı
TÜBİTAK, CFCV, Dünya Bankası destekli uygulama yazılımı geliştirme projeleri
Web tabanlı, i-Kurum olmak amaçlı Kurumsal Yönetişim Sistemi uygulamaları geliştirme, yerleştirme ve sürdürme hizmetleri
Etkin ve sürdürülebilir i-Dönüşüm projeleri yönetimi ve danışmanlığı
Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşlarında ve Sanayi kuruluşlarının kümelendiği OSB Organize Sanayi Bölgesi, SB Serbest Bölge ve KSS Sanayi Sitesi gibi noktalarda, ortak satın alma, pazarlama ve diğer girdi maliyetlerini düşürücü İnternet temelli ortaklaşa rekabet platformları…

Hizmet Adı :
TİKA EBF Yazılım Projesi

Firma:
Java A.Ş.

Proje Yılı:
2015