e-Belge Duyurular

29.11.2019

e-Belge Uygulamalarına Mükellef Grupları İtibariyle Başlama Tarihlerini Gösterir DETAY Tabloya Ulaşmak için tıklayınız..

19.11.2019

e-BELGE ÖZEL ENTEGRATÖRLERİ BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ KILAVUZU yayınlanmıştır. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

15.11.2019

Kamuya düzenlenen e-Faturalarda KAMU FATURA Senaryosu eklenmiş olup kullanımı şu an zorunlu değildir. Senaryosu TEMEL veya KAMU olan tüm Kamuya düzenlenen faturalarda ilgili alanlara geçerli bir Türkiye IBAN numarası ve para birimi kodu yazılması gerekmektedir. Kılavuzda yer alan XML örneğinde göründüğü üzere IBAN bilgisi PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ID alanına, para birimi ise PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/CurrencyCode alanına yazılmalıdır.

13.11.2019

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız..

21.10.2019

Elektronik belgeleri düzenleyen 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız..

04.10.2019

507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili olarak hazırlanan “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Teknik Kılavuz” taslağı ve “GMÖEBYS Test Adımları Tablosu” taslağı yayınlanmıştır.Bu “Teknik Kılavuz” taslağının geliştirilmesi ve yayınlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 21/10/2019 tarihine kadar " This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " ve " This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " e posta adreslerine iletebilirsiniz.
“GMÖEBYS Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Teknik Kılavuz” taslağı için tıklayınız..
“GMÖEBYS Test Adımları Tablosu” taslağı için tıklayınız..

22.08.2019

Değerli Mükelleflerimiz; Planlı bakım çalışmaları kapsamında 21 Ağustos günü saat 16:00'dan önceki faturalarınız için "İPTAL PORTALI" çalışmayacaktır. Bu faturalarınız için TTK hükümlerine göre harici yollar ile iptal yöntemini kullanabilirsiniz. Temel faturalara harici itiraz yolları için e-Fatura forum sitesinin 9920 numaralı sorusunun cevabını inceleyebilirsiniz.

21.08.2019

e-FATURA SİSTEMİ PLANLI BAKIM SEBEBİYLE 15:00 İLE 16:00 SAATLERİ ARASINDA KAPALI KALACAKTIR.

24.07.2019

Kamu Harcama Süreçlerinde e-Fatura Kullanımı Hakkında Duyuru yayınlanmıştır. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız..

03.07.2019

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız..

27.06.2019

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız..

11.06.2019

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:507) Resmi Gazete’de Yayımlandı. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız..

17.04.2019

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. Ulaşmak için için tıklayınız..

15.04.2019

Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Hazırlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız..

05.03.2019

e-Fatura uygulamasında “Temel Fatura” senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden Kabul veya Red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, elektronik ortamda iptal talebinin e-Faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik ortamda muhatabı alıcıları tarafından onaylanmasını sağlamak amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığınca “e-Fatura İptal Portalı” mükelleflerimizin kullanımına sunulmuştur. e-Fatura İptal Portalı’na ulaşmak için tıklayınız..
Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptaline İlişkin “E-Fatura İptal Portalı” Kullanım Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız..

21.02.2019

ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU (E-SMM) DÜZENLENMESİ SIRASINDA BRÜT ÜCRETTEN, NET ÜCRETTEN VEYA NET TAHSİLATTAN HAREKETLE HESAPLAMALARIN OTOMATİK OLARAK YAPILMASINA İMKAN SAĞLANMIŞTIR.
Duyuruya ulaşmak için tıklayınız..

04.02.2019

E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI KULLANICILARIN KAMU HARCAMA BİRİMLERİNE DÜZENLEYECEKLERİ FATURALARIN E-FATURA OLARAK DÜZENLENEBİLMESİ HAKKINDA DUYURU! Ulaşmak için tıklayınız..

17.12.2018

24.10.2018 tarihinden beri Taslak olarak yayında olan Tebliğler ile, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına ilişkin olarak hangi sektör ve mükellef gruplarına uygulamalara geçme zorunluluğu getirilmesi planlandığını gösterir karşılaştırmalı Tablo için tıklayınız..

30.11.2018

01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına
Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru!Detaylı bilg için tıklayınız

30.11.2018

İhracat e-Faturasına ait Ticaret Bakanlığı sisteminden dönen Referans Numarası bilgisi Ticaret Bakanlığı tarafından dönülen sistem yanıtları içinde mevcuttur. İlgili bilgiye “SenderParty elemanı içinde bulunan PartyIdentification schemeID=GTB_REFNO” alanından ulaşılabilmekte olup, Gib portal yöntemi kullanıcıları “ belge bazında listeleme” ekranından bu bilgiyi görebilmektedirler. Duyurulur.

28.11.2018

e-Fatura Uygulamasına başvuru yapmadan önce Java belleğini (cache) temizlemeniz gerekmektedir. http://forum.efatura.gov.tr/ sitesindeki 331 nolu sorunun cevabını inceleyerek Java belleğini (cache) temizleme ile ilgili yardım alabilirsiniz.
Aksi taktirde Portal yönteminde 01.01.2019 tarihini seçerek başvuru yapmanıza ve Başkanlığımız sistemlerine doğru bir şekilde aktarılmasına rağmen tarafınıza 01.01.2018 tarihi ile başlamanız gerektiğine dair başvuru evrakı gelebilmektedir. Bu durum mükelleflerin tereddüte düşmelerine neden olmaktadır. Konuya dikkat edilmesi tavsiye olunur.

14.11.2018

Özel entegratörler için e-irsaliye kullanıcı tanımı sırasında, tanımı yapılacak mükellefin irsaliye alış verişinde kullanacağı etiketleri bildirme zorunluluğu getirilecektir. Test ortamına bu kural eklenmiş olup, gerçek ortama 02.01.2019 tarihinde eklenecektir. Özel entegratörlerin bu tarihe kadar uygulamalarında gerekli güncellemeleri yapmaları gerekmektedir.

30.10.2018

"e-Arşiv Teknik Kılavuzu" güncellenmiş olup, en geç takip eden ayın 15. Günü sonuna kadar gönderilmesi gereken e-Arşiv Raporları 1/1/2019 tarihinden itibaren günlük olarak raporlanacaktır. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız..

25.10.2018

"Parekende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu" güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız..

24.10.2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. Tıklayınız..
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. Tıklayınız..
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. Tıklayınız..

03.10.2018

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız..

24.09.2018

SSL v3'ün eski bir protokol olması ve güvensizliği nedeniyle efatura merkez mesaj alımlarında 15 Ekim 2018 tarihinden itibaren desteği kaldırılacaktır.

18.09.2018

e-Fatura görüntülerinde kullanılan Gelir İdaresi Başkanlığı logosu Bakanlığımızın adının “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değişmesi nedeniyle Başkanlığımızca değiştirilmiştir. Bu nedenle UBL TR 1.2.1 Paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız..

10.08.2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız..
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız..
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız..

10.08.2018

MALİ MÜHRÜ KİLİTLENEN MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE!
e-Defter ve e-Belge (e-Fatura, e-SMM, e-İrsaliye, e-Arşiv Fatura, e-MM) uygulamalarını kullanan mükelleflerimiz, Kamu Sertifikasyon Merkezinden temin etmiş oldukları “Mali Mührün kilitlenmesi” durumunda; https://mbireysel.kamusm.gov.tr linkine giriş yapmak suretiyle kilit çözme ve yeni şifre belirleme işlemini gerçekleştirebilirler.

08.08.2018

e-Fatura Özel Entegrasyon Kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu dökümana ulaşmak için tıklayınız..

03.08.2018

‘‘e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’’ taslağı yayınlanmıştır. Taslağa ilişkin görüşler This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine 10.08.2018 tarihine kadar iletilebilir. Taslağa ulaşmak için tıklayınız..

01.08.2018

e-Arşiv Fatura Uygulaması kapsamında fatura düzenleyen mükellefler hakkında yayımlanan duyuruya ulaşmak tıklayınız.

31.07.2018

“Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

31.07.2018

Tercih Bildirim Ekranının kullanımına ve bildirimde bulunacakların kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esaslara yönelik “Teknik Kılavuz” güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

17.07.2018

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız..

01.06.2018

“Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” güncellenmiştir.
Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız..

Ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen günlük Kapanış (Z) Raporlarının 1/10/2018 tarihinden itibaren GİB’e Elektronik Ortamda Bildirim Yönteminin seçimine ilişkin “Tercih Bildirim Ekranı” kullanıma açılmıştır.
Söz konusu ekrana ulaşmak için tıklayınız..

Tercih Bildirim Ekranının kullanımına ve bildirimde bulunacakların kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esaslara yönelik “Teknik Kılavuz” yayınlanmıştır.
Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız..

29.05.2018

Bilindiği üzere; 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yer alan belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken, Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere, kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin düzenlemeye gidilmiştir.
Bu kapsamda, kanun lafzında belirtilen “Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller”in kapsamının açık bir şekilde mükelleflerimizce anlaşılabilmesi ve hangi hallerde ve koşullarda mükelleflerimizin cezai bir işleme maruz kalmadan elektronik belge yerine kağıt belge düzenleyebilmesinin mümkün olduğu durumları detaylı olarak açıklamak üzere; 25/05/2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
Söz Konusu Genel Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız...

14.05.2018

e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu - v1.9 yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız..

17.04.2018

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız..

16.04.2018

“İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigortanın Yazılması Hakkında Duyuru “ iptal edilmiştir. Ayrıntılar için tıklayınız..

04.04.2018

“e-Arşiv Teknik Kılavuzu” 1.7 Versiyonu yayınlanmış olup ilgili “Kılavuz”a Elektronik Serbest Meslek Makbuzu, Elektronik Müstahsil Makbuzu ve “zRapor”u ile ilgili bilgiler eklenmiştir. Güncel “Kılavuz”a ulaşmak için tıklayınız..

21.03.2018

Mükelleflerimizin Dikkatine
e-Fatura FORUM sitemiz tekrar aktif olmuştur. Mükelleflerimizin elektronik uygulamalarımıza ilişkin soruları ilgili sitemiz üzerinden alınmaya devam edilecektir.
DUYURULUR.

15.03.2018

Mükelleflerimizin Dikkatine
e-fatura FORUM sitemiz bakım nedeniyle geçici olarak kapatılmıştır. Bu süre Zarfında Elektronik Uygulamalara ilişkin sorularınız için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adreslerimizi kullanılabilirsiniz.
DUYURULUR.

23.02.2018

02.04.2018 tarihinden itibaren e-fatura sisteminde istekler TLS 1.2 SSL standardında entegratörlere gönderilecektir. Entegratörlerin SSL isteklerini 02.04.2018 tarihine kadar TLS 1.2 standardında almaya hazır olmaları gereklidir.

19.02.2018

Türkiye’den serbest bölgeye mal ihracı yapan e-fatura mükellefleri tarafından (alıcının e-fatura kullanıcısı olması halinde) düzenlenen ihracat e-faturalarının XML halinin de mutlaka elektronik bir kanaldan (mail vb.) alıcıya ulaştırılması gerekmektedir. Bu kurala uyulmayıp ilgili e-faturanın kağıt çıktısının alınarak gönderilmesi durumunda bu çıktı alıcı nezdinde Bakanlığımız tarafından geçerli bir belge olarak kabul edilmemektedir. DUYURULUR.

19.02.2018

7/7/2017 tarihli duyurumuza göre kağıt çıktı ile ihracat işlemleri tamamlanıp sonradan referans numarası alınan faturalar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca otomatik kabul yanıtı gönderilmeye başlanmış olup bu faturalar için mükelleflerimizce yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. DUYURULUR.

13.02.2018

'E-FATURA REKLAM AMAÇLI DÜZENLEYENLER HAKKINDA' Duyuru için tıklayınız..

09.02.2018

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.8) güncellenmiştir. Ulaşmak için tıklayınız..

08.02.2018

Planlı Bakım Çalışması: 11/02/2018 tarihinde saat 10:00 – 18:00 arası e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv(e-SMM, e-MM), e-Bilet, e-İrsaliye sistemlerinde planlı bakım çalışması yapılacak olup, bu saatler arasında sistemlerimiz kapalı olacaktır. Duyurulur

07.02.2018

Bilindiği üzere 13.04.2017 tarihinde UBL-TR 1.2.1 Paketi ve UBL-TR 1.2.1 Kılavuzları güncellenmiştir. e-Fatura sistemi, fatura alışverişinde hem UBL TR 1.2.1 hem de UBL TR 1.2 destekleyecek şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle e-Fatura'ya entegre olan sistemler fatura versiyonu olarak hem 1.2 hem de 1.2.1 versiyonunu destekleyecek şekilde çalışmalıdır. 1.2.1 veya 1.2 versiyon numarası nedeniyle faturaların kabul edilmemesi söz konusu değildir. Duyurulur.

06.02.2018

İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Güncellenmiştir.
Ulaşmak için tıklayınız..
eFatura, e-Defter, e-Bilet uygulamalarında sıkça sorulan sorular güncellenmiştir. Ulaşmak için tıklayınız..

10.01.2018

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU VE E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMALARI HAKKINDA DUYURU!
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız..

08.01.2018

487 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamalarından yararlanmak isteyen mükellefler için e-Arşiv Başvuru Kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu Kılavuza ulaşmak için tıklayınız..

26.12.2017

Eski Nesil ÖKC'lerin Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilmesi Hakkında Daha Önce Yayınlanmış Olan Duyuru Güncellenmiştir. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız..

21.12.2017

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilmiştir. Söz konusu duyuruya ulaşmak için için tıklayınız..

21.12.2017

487 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlığımızdan “e-İrsaliye Özel Entegrasyon” izni alan kurumlar
alfabetik sıraya göre listelenmiştir. Ulaşmak için tıklayınız..

19.12.2017

e-İrsaliyeye yönelik e-Fatura test planı güncellenmiştir. Söz konusu dökümana ulaşmak için tıklayınız..

18.12.2017

Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin hazırlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız..
e-İrsaliye Uygulaması Başvuru Rehberi ve Klavuzu Yayımlanmıştır. Söz konusu klavuza ulaşmak için tıklayınız..

13.12.2017

e-İrsaliyeye yönelik e-Fatura test planı güncellenmiştir. Söz konusu dökümana ulaşmak için tıklayınız..
e-İrsaliye entegrasyon işlemleri için e-Fatura Özel Entegrasyon Kılavuzu güncellenmiştir Söz konusu dökümana ulaşmak için tıklayınız..
Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız..

08.12.2017

30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında hazırlanacak rapora ilişkin olarak , “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.
30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında hazırlanacak rapora ilişkin olarak e-Arşiv Paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

27.11.2017

30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında hazırlanacak rapora ilişkin olarak , “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

21.11.2017

30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında hazırlanacak rapora ilişkin olarak , “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” yayınlanmıştır. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız..

15.11.2017

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 3. ve 6. maddeleri ile getirilen “Mevcut Eski Nesil ÖKC’lerin 10 Yıllık Süreyi Aşmayacak Şekilde Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma” ve “ÖKC Kullanım Muafiyeti” imkanlardan yararlanmak isteyen mükelleflere ilişkin açıklama için tıklayınız..

10.11.2017

İhracat işlemlerinde Geçici İhracat Kapsamında Fatura düzenleyen mükelleflerimizin dikkatine!
Geçici ihracat kapsamında düzenlenen faturalar, bedelsiz ihracat faturası niteliği taşıdığından ihracat e-Fatura düzenleme zorunluluğu dışında bırakılmış ve ihracatın aksamaması için bu tip faturaların matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmesine Başkanlığımızca olanak tanınmıştı. Ancak bedelsiz ihracat faturalarının da Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan güncelleme ile e-fatura olarak düzenlenip gönderilmesine olanak tanındığından geçici ihracat kapsamında fatura düzenleyecek mükelleflerin bu faturalarını ihracat e-Faturası olarak düzenlemesi gerekmektedir. Duyurulur.

09.11.2017

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen Mükelleflere İlişkin Duyuru Güncellenmiştir. Söz konusu duyuruya ve elektronik başvuru ekranına ulaşmak için tıklayınız..

08.11.2017

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. Maddesi uyarınca, Tebliğle belirlenen işletme büyüklüğü ölçüleri ile ödeme kaydedici cihaz veya fatura düzenleyen sistem sayısı koşullarını sağlayan mükelleflerimizden; ÖKC kullanma mecburiyetinden muaf olmak isteyen (www.efatura.gov.tr internet adresinde 10/10/2017 tarihinde yayınlanan duyuruda detaylı olarak açıklanmıştır.) mükelleflerin, dilekçe ile tebliğde belirlenen şartları sağladıklarını gösteren tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine (merkez vergi dairesi) yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Söz konusu dilekçe örneği ve tevsik edici belgelere ilişkin formlara ulaşmak için tıklayınız..

03.11.2017

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. Maddesi uyarınca “Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen” ve 4. Maddede yer alan şartları (www.efatura.gov.tr internet adresinde 10/10/2017 tarihinde yayınlanan duyuruda detaylı olarak açıklanmıştır.) sağlayan mükelleflerin, bu imkandan yararlanabilmeleri için giriş yapmaları gereken elektronik başvuru ekranı www.efatura.gov.tr adresli internet sitesinde açılmış bulunmaktadır.
Mükelleflerin, mevcut eski nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanından yararlanabilmeleri için 1/1/2018 tarihinden önce söz konusu elektronik başvuru ekranına giriş yapmaları gerekmektedir. Elektronik başvuru ekranına ulaşmak için tıklayınız.

31.10.2017

İhracat işlemlerinde BEDELSİZ e-Fatura düzenleyen mükelleflerimizin dikkatine! Bilindiği üzere 13/7/2017 tarihli duyuru ile, ihracat e-Faturası düzenleme zorunluluğu kapsamında e-fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilen Bedelsiz İhracat Faturalarına GTB tarafından yazılım güncellemesi tamamlana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturalarının matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmesine olanak tanınmıştır. 31/10/2017 tarihi itibariyle GTB tarafından gerekli yazılım güncellemesi yapılmış olup, canlı ortamda devreye alınmıştır.Bu kapsamda bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin e-Faturada “payableamount” (ödenecek tutar) alanına “sıfır” (0) yazması ve “Bilge Sistemi”nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekmektedir.Duyurulur.

30.10.2017

e-Fatura Uygulaması Entegrasyon kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız...
e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız...
Ek-2 e-Fatura Uygulaması Sistem Yanıtı Şema Yapısı kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız...

16.10.2017

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız.

12.10.2017

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.7) güncellenmiştir. Ulaşmak için tıklayınız.

10.10.2017

483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde kapsamı belirlenen mükelleflerin, getirilen imkanlardan yararlanabilmeleri için gerekli olan şartlar ve yapmaları gereken işlemler hakkında yayımlanan duyuruya ulaşmak için tıklayınız..

04.10.2017

483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda mezkur Tebliğ’de geçen “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”na ilişkin taslak doküman hazırlanmış ve mükelleflerimizin görüşüne sunulmuştur. Doküman hakkındaki görüş ve önerilerinizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-Posta adresine iletmeniz önemle rica olunur. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

04.10.2017

14 Seri No.lu K.D.V. Genel Tebliği ile “yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde” uygulanacak tevkifat oranının (2/10)’dan (3/10)’a çıkarılmış olması nedeniyle, e-fatura kullanıcılarının 601 tevkifat kodu ile düzenleyecekleri e-faturada ilgili tebliğin yayım tarihinden önce düzenlenen e-faturaların gönderilmesinde sıkıntı yaşanmaması için 10.10.2017 tarihine kadar her iki oran ile 601 kodlu tevkiatlı e-fatura düzenlenmesine izin verilmiştir. Ancak belirtilen tarih itibariyle 601 tevkifat koduyla düzenlenecek e-faturalar yeni oran üzerinden düzenlenecektir. Duyurulur.

03.10.2017

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız.

02.10.2017

Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacak olup, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin belirtilen tarihten itibaren Kurumumuza düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir. Uygulamaya ilişkin doküman ve kılavuzlar www.efatura.gov.tr sayfasında Mevzuat ve Teknik Mimari altında kılavuzlarda yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

02.10.2017

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız.

25.08.2017

Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

08.08.2017

Etkinlik e-bilet rapor kılavuzu yayımlanmıştır. İlgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız.
e-Bilet paketi güncellenmiştir. Pakete ulaşmak için tıklayınız.

08.08.2017

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız.

21.07.2017

e-Fatura Uygulamasından Özel Entegratör aracılığı ile yararlanan mükelleflerin, Özel Entegratörler tarafından hesaplarının kapatılması sonucunda GİB Portal hesapları Başkanlık tarafından otomatik olarak aktif hale gelmektedir. Bu nedenle, nevi değişikliği, birleşme veya işi bırakma (terk) gibi nedenlerle özel entegratörüne başvurarak e-Fatura hesaplarını kapattıran mükelleflerin sorun yaşamamaları için, Özel Entegratörleri tarafından, kapatma işlemi sonrasında uyarılması ve söz konusu mükelleflerin durum hakkında GİB’e bilgi vermeleri (dilekçe ile)sağlanmalıdır. Duyurulur.

21.07.2017

Etkinlik e-bilet rapor kılavuzu yayımlanmıştır. İlgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

20.07.2017

Bazı mükelleflerimiz tarafından İhracat e-fatura uygulaması üzerinde düzenlenen faturaların görüntüsünde alıcı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgilerinin gösterildiği görülmüştür. İhracat e-faturası üzerinde ihracat yapılan alıcıya ait bilgilerin gösterilmesi gerekmekte olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgilerinin bulunması gerekmemektedir. Duyurulur.

13.07.2017

İhracat e-Faturası düzenleme zorunluluğu kapsamında e-fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilen Bedelsiz İhracat Faturalarına GTB tarafından yazılım güncellemesinin henüz tamamlanamamış olması nedeniyle hata dönülmektedir. Bu nedenle GTB tarafından gerekli yazılım güncellemesi sağlanana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturaları matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmeye devam edilecektir.

07.07.2017

İhracat e-Fatura Uygulamasında GİB/ GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme Usul ve Esasları Hakkında Bilgilendirme Duyurusu Yayınlanmıştır. Ulaşmak İçin tıklayınız.

06.07.2017

İhracat e-faturalar uygulamasında bazı mükelleflerimizin 1150 hatası aldığı görülmektedir. Bu hatanın alınmaması için mükelleflerimizce ihracat e-faturası düzenlerken güncel shematron kurallarına uyulması gerekmekte olup söz konusu güncel e-fatura paketine ulaşmak için tıklayınız.

05.07.2017

İhracat e-faturası düzenlenip gönderilmesi hususunda yaşanan aksaklılar için yapılması gereken işlemler için tıklayınız.

05.07.2017

e-fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Güncellenmiştir. (Versiyon 1.6) İlgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

29.06.2017

İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Güncellenmiştir. Ulaşmak için Tıklayınız.
eFatura, e-Defter, e-Bilet uygulamalarında sıkça sorulan sorular güncellenmiştir. Ulaşmak için Tıklayınız.

29.06.2017

Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların e- Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. Ulaşmak İçin Tıklayınız.

22.06.2017

Gümrük işlemlerinde yolcu beraberi eşya ihracı e-faturası düzenlenmesi uygulamasında GİB portalı test ortamında ve canlı ortamda mükelleflerimizin kullanımına açılmıştır. Duyurulur.

22.06.2017

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA KULLANIM ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

21.06.2017

Gümrük işlemlerinde ihracat e-faturası düzenlenmesi uygulamasında GİB portalı canlı ortamda mükelleflerimizin kullanımına açılmıştır. Duyurulur.

16.06.2017

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması Hakkında Duyuru. Tıklayınız

14.06.2017

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (Versiyon 1.5) güncellenmiştir. Ulaşmak için tıklayınız.

08.06.2017

E-Fatura sisteminde gönderilen zarflar içindeki belgelerde, belgeye ait şema kontrolünü kolaylaştıracak xmlns:xsi ve xsi:schemaLocation tanımının olması gereklidir.

05.06.2017

Gümrük işlemlerinde ihracat e-faturası düzenlenmesi uygulamasında GİB Test portalı aktif hale getirilmiştir. İhracat e-faturası düzenleyecek olan portal kullanıcıları, GİB Test Portaline girerek ihracat sürecini test edebilirler. Bununla birlikte ihracat yapılan ve vergi mükellefi olmayan alıcılar için vergi numarası alanına 10 haneli 2222222222 numarası yazılarak işlem yapılabilir.

23.05.2017

“Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Fatura mevzuatı kapsamında TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından verilen e-Fatura Uyum Değerlendirme Hizmeti TÜBİTAK BİLGEM Test ve Değerlendirme Başkanlığı’na aktarılmıştır. Test ve Değerlendirme Başkanlığı e-Fatura Uyum Değerlendirme Hizmetini devam ettirecektir.”
e-Fatura Uygulaması kapsamında mükelleflerin bilgilendirilmesi amacıyla duyurulur.

15.05.2017

e-Fatura, e-Defter, e-Bilet uygulamalarına ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

15.05.2017

İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura olarak düzenlenip gönderilmesine ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

12.05.2017

1/7/2017 TARİHİNDE İHRACAT İŞLEMLERİNDE e-FATURA UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞU BAŞLAYACAK MÜKELLEFLERE İLİŞKİN DUYURU yayımlanmıştır. Ulaşmak için Tıklayınız..

04.05.2017

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (Versiyon 1.4) Güncellenmiştir. Söz konusu Kılavuza Ulaşmak İçin Tıklayınız...

03.05.2017

04/04/2017 tarihinde yayınlanan e-Arşiv Teknik Kılavuzu 1.6 versiyonunda ‘’6. e-Arşiv Fatura Standardı’’ bölümünde yapılan değişiklik için mükelleflerimize tanınan uyum ve hazırlık süreci 1/9/2017 tarihine uzatılmıştır. Bu süre zarfında hazırlıklarını tamamlayan mükellefler 1.6 versiyonuna göre e-Arşiv Fatura oluşturmaya başlayabilirler.

03.05.2017

Hava Yolu E-Biletlerinin Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılması Esasları Hakkında Duyuru! Duyuruya ulaşmak için tıklayınız..

28.04.2017

e-Fatura paketindeki şematron dosyaları güncellenmiştir. Gerekli bilgiler Açıklamalar.txt dosyasındadır.

13.04.2017

UBL-TR 1.2.1 Paketi ve UBL-TR 1.2.1 Kılavuzları güncellenmiştir.

05.04.2017

e-Arşiv Teknik Kılavuzu 1.6 versiyonu 04.04.2017 tarihinde yayınlanmış olup ilgili kılavuzun “6. e-Arşiv Fatura Standardı” bölümünde değişiklik yapılmıştır. Tüm e-Arşiv özel entegratörlerinin ve entagrasyon yöntemi kullanan mükelleflerin e-Arşiv Faturaları 01.05.2017 tarihinden itibaren söz konusu değişikliğe uygun olarak oluşturmaları gerekmektedir. Güncel kılavuza ulaşmak için tıklayınız..

20.03.2017

Elektronik İrsaliye uygulaması ile ilgili bilgilerin eklenmesi nedeniyle e-Fatura Entegrasyon, Özel Entegrasyon ve Zarf Şema Yapısı kılavuzları güncellenmiştir.

14.03.2017

Elektronik Fatura Başvuru Rehberi ve Kılavuzu Güncellenmiştir. Tıklayınız.

14.03.2017

E-Fatura kayıtlı kullanıcıları ile proje uygulanmaya başlandığında E-İrsaliye kayıtlı kullanıcılarının da yer alacağı yeni formatlı kayıtlı kullanıcı listesi test ortamında https://merkeztest.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/userList.jsp gerçek ortamda https://merkez.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/userList.jsp adresi içinde Yeni Format olarak yayınlanmıştır.

14.03.2017

İhracat e-fatura canlı sistemde düzenlenip başarılı olarak gönderilen faturalara Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ’nin, ilgili Gümrük Çıkış Beyannamesi ile ilgili e-faturanın kontrolünü sağlayıp KABUL yanıtı dönebilmesi için, ihracata esas Gümrük Çıkış Beyannamesi’nde belge türü kısmında 0100 yerine 0886 kodu seçilerek GÇB sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

14.03.2017

e-Fatura paketi güncellenmiştir. Güncel paketi indirmek için tıklayınız.
Yapılan değişiklikler;

  1. Schematron dosyaları güncellenmiştir.
  2. Package_1_2.xsd dosyasına e-Irsaliye schemaları import edilmiştir.
  3. E-Irsaliye kullanıcılarını içeren yeni kullanıcı listesinin scheması xsd/Userlist/ dizini altına eklenmiştir.

27.02.2017

İhracat e-Fatura Canlı Ortamın Uygulamaya Geçmesine İlişkin Duyuru yayınlanmıştır. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

07.02.2017

e-Bilet paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

17.01.2017

BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNİN ENTEGRASYONU YÖNTEMİYLE E-FATURA UYGULAMASINDAN YARARLANAN MÜKELLEFLERDEN İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA DÜZENLEYECEK OLANLARIN TEST ORTAMINI KULLANIMINA İLİŞKİN GÜNCEL DUYURU Tıklayınız.

03.01.2017

Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların e-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru. Tıklayınız.

30.12.2016

İhracat e-Fatura Uygulamasında GTB Test Portalının Kullanımına İlişkin Duyuru. Tıklayınız.

29.12.2016

e-Fatura ve e-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru. Tıklayınız.

28.12.2016

İhracat e- Faturalarının işleyişinin mükelleflerce görülebilmesi için Test sistemi kullanıma açılmıştır. Duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

27.12.2016

Hava Yolu E-Biletlerinin Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılması Esasları Hakkında Duyuru yayınlanmıştır. İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

26.12.2016

İhracatta e-fatura Uygulamaları kapsamında "Kabul Uygulama Yanıtı" içinde fiili ihraç tarihine yer verilmesi için gerekli değişiklikler yapılmış ve ihracat fatura tipinde dikkate alınan Ek Alanlar Tablosu , shematron kontrollerinin yeni halinin yayınlanması nedeniyle güncellenmiştir. İlgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

26.12.2016

Etkinlik e-Bileti Rapor Kılavuzu Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

15.12.2016

İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Uygulamasına İlişkin 475 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmî Gazete’de Yayımlandı.
20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü, 15/12/2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değiştirilmiştir.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

09.12.2016

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğince e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır.Ulaşmak için tıklayınız.

07.12.2016

Hal Komisyoncularınca Düzenlenecek Komisyon Faturalarında e-Fatura Uygulaması hakkında duyuru yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

07.12.2016

454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

23.11.2016

e-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU güncellenmiştir. İlgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

18.11.2016

UBL-TR 1.2.1 Paketi yayımlanmış olup e-irsaliye uygulaması ile ilgili alanlar pakete eklenmiştir.UBL-TR 1.2.1 Kılavuzlarında eklenen alanlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. e-İrsaliye Uygulaması Taslak Kılavuzları yayımlanmıştır. Söz konusu kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.

03.11.2016

e-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU yayınlanmıştır. İlgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

01.11.2016

Değerli mükelleflerimiz,
Gün ışığından yararlanma kapsamında saat güncellemelerinde farklılıklar oluştuğundan Firefox Mozilla ve Internet Explorer internet tarayıcısı , e-Fatura Portal fatura oluşturma ekranında hata vermektedir, hata detayı genellikle betik hatası ve/veya boş ekran olarak karşımıza çıkmaktadır. Firefox Mozilla ya da Internet Explorer kullanmak isteyen kullanıcılar, Windows saat ayarlarından gün ışığından otomatik yararlanma seçeneğini kapatarak sorunsuz kullanıma devam edebilirler. Chrome tarayıcısından hatasız bir şekilde fatura oluşturulabilmektedir. Bu konu ile alakalı efatura.gov.tr internet adresimizde yer alan efatura forum sitesi 45337 numaralı sorusunun cevabı ile imza uygulaması kullanılarak sisteme başarılı bir şekilde giriş ve fatura onaylama yapılabilir.

21.10.2016

Tüzel kişi mükellefler, Mali Mühür başvurularında, kimlik doğrulama sorunuyla karşılaşmaları halinde öncelikle Ticaret Sicil Müdürlüklerine başvurarak bilgilerini güncelletmelidirler. Güncelleme yapıldıktan sonra mersis.gumrukticaret.gov.tr internet adresinden bilgilerinin güncellendiğini teyit etmelidirler.
Gerçek kişi mükellefler ise kimlik doğrulama sorunuyla karşılaşmaları halinde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden nüfus bilgilerini kontrol ettirmelidirler.
Başvuru ekranları Kamu Sertifikasyon Merkezine ait olmakla birlikte kimlik doğrulama hizmetleri yukarıda bilgileri verilen kurumlarca yapıldığından yaşanan hatanın Gelir İdaresi Başkanlığı ya da Kamu Sertifikasyon Merkezi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

20.10.2016

Mali Mühür Süresi Dolan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar için tıklayınız.

17.10.2016

Yolcu Beraber Eşya faturaları ile ilgili schematron kontrolleri eklenmiştir. e-Fatura Paketi'ni indirmek için için tıklayınız.

14.10.2016

E-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağı Güncel Hali Yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

29.09.2016

UBL-TR 1.2 Kılavuzları klasöründe yer alan kod listesi güncellenmiştir. Söz konusu klasöre ulaşmak için tıklayınız.

29.09.2016

Özel entegratör firmaların kullanıcı açma/kapamada kullandıkları seri imzalarının Başkanlığımızca kontrol edilmesi ile bazı firmaların hata yaptığı tespit edilmiştir. Gerekli uyarılar yapılmış ve hata yapan özel entegratörlere 31 Ekim 2016 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu tarihten itibaren gerçek ortama seri imza kontrolü tekrar konulacaktır.

24.08.2016

E-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağı Güncel Hali Yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

23.08.2016

e-Fatura Görüntüleyici versiyon 1.4 yayınlanmıştır. Bu versiyona faturaları yazdırma özelliği eklenmiştir.

19.07.2016

e-Arsiv Fatura Uygulaması Teknik Kılavuzunda getUserList metodu dönüş XML'inde test ortamında değişiklik yapılmış olup 25 Temmuz 2016 tarihinde gerçek ortama yansıtılacaktır.
Değişiklik ile birlikte kullanıcı bilgileri geçmiş bilgileriyle birlikte gösterilmeye başlanacaktır.

18.07.2016

e-Bilet paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

13.07.2016

e-Bilet paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

12.07.2016

Entegratörler ve özel entegratörler tarafından kullanılmakta olan kullanıcı listelerinin (userlist) yapısı değiştirilmiş ve zip formatına çevrilmiştir. 26.09.2016 tarihinden sonra eski kullanıcı listesinin (zip formatsız) paylaşımına son verilecektir. Bu nedenle entegratör ve özel entegratör firmaların yazılımlarında gerekli güncelleme işlemlerini söz konusu tarihe kadar yapmaları önem arz etmektedir.

27.06.2016

Bazı Web tarayıcılarının java applet desteğini kaldırması veya kaldıracak olması nedeniyle imzalama işlemleri için(giriş,fatura onaylama,başvuru) imzalama aracı geliştirilmiştir. Açıklamaları anasayfada bulabilirsiniz.

16.06.2016

UBL-TR’de yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenecek olan bilgi fişlerine ait bilgilerin yer alması ile ilgili olarak e-Arşiv Paketi ve e-Arşiv Teknik Kılavuzu, Vergi Kodları ile ilgili olarak da e-Arşiv Paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

10.06.2016

e-Arşiv Paketi güncellenmiştir. İlgili pakete ulaşmak için tıklayınız.

09.06.2016

UBL-TR 1.2 Kılavuzları klasörü güncellenmiştir. Söz konusu klasöre ulaşmak için tıklayınız.

17.05.2016

e-Bilet paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

06.05.2016

UBL-TR’de yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenecek olan bilgi fişlerine ait bilgilerin yer alması ile ilgili olarak e-Arşiv Paketi ve e-Arşiv Teknik Kılavuzu güncellenmiştir. 01/06/2016 tarihinden itibaren söz konusu güncellemelerin dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

29.04.2016

e-Fatura Uygulamasını GİB-Portal Yöntemi İle Kullanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar için Tıklayınız.

18.04.2016

UBL-TR’de yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenecek olan bilgi fişlerine ait bilgilerin yer alması ile ilgili olarak UBL-TR 1.2 Kılavuzları klasörü güncellenmiştir. Söz konusu klasöre ulaşmak için tıklayınız.

06.04.2016

e-Bilet Raporu Havayolları Teknik Kılavuzu yayınlanmıştır. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

10.03.2016

UBL-TR 1.2 Kılavuzları klasörü güncellenmiştir. Söz konusu klasöre ulaşmak için tıklayınız.

09.03.2016

E-Fatura Paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.
E-Arşiv paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

19.02.2016

11/02/2016 tarihinde yayımlanan ‘’e-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerin Dikkatine!” başlıklı duyuru güncellenmiştir. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

15.02.2016

e-Arşiv Paketi güncellenmiştir. İlgili pakete ulaşmak için tıklayınız.

11.02.2016

e-Arşiv Fatura Uygulaması kapsamında fatura düzenleyen mükelleflerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar hakkında yayımlanan duyuruya ulaşmak tıklayınız.

05.02.2016

03.02.2016 15:30 – 17:00 arasında yaşanan sistemsel sorundan dolayı bazı zarfların Merkez’e ulaşmadığı görülmüştür. Entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi kullanıcılarının zarf durumunu Merkez’den sorguladıklarında zarfın bulunmadığını görmeleri halinde, aynı zarf numarası ile tekrar gönderim yapması mümkündür. GİB-Portal yöntemi kullanıcılarının Hata Ayrıntısı kısmında “ZARF ID BULUNAMADI” hatasını gördükleri zarflar, içerisindeki faturaların tekrar gönderilebilmesi (ya da istenmesi halinde iptal edilebilmesi için) “Taslaklar” ya da “Yüklenmiş Faturalar” bölümüne aktarılmıştır. İlgili faturaların (sonrasında yeni fatura numarası ile gönderiminin yapılmamış olması halinde) seçilerek gönderilmesi teknik olarak mümkündür.

01.02.2016

e-Arşiv Paketi güncellenmiştir. e-Arşiv Raporlarının gönderiminde 04/02/2016 tarihinden itibaren söz konusu güncellemelerin dikkate alınması gerekmektedir. İlgili pakete ulaşmak için tıklayınız.

29.01.2016

04.02.2016 tarihinde 10:00 -14:00 saatleri arası E-Fatura ve E-Arşiv sistemlerinde bakım yapılacaktır. Bu süre içinde E-Fatura ve E-Arşiv sistemleri erişime kapanacaktır.

15.01.2016

08.01.2016 tarihinde arızalı üretilen mali mühür kart okuyucuları ile ilgili yayımlanan duyuru güncellenmiştir. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

15.01.2016

e-Arşiv Fatura uygulaması sırasında dikkat edilecek hususlar hakkında yayımlanan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

15.01.2016

UBL-TR1.2 Paketi güncellenmiştir.Paketi indirmek için tıklayınız.

13.01.2016

e-Fatura uygulamasında kayıtlı mükelleflerden mali mührü arızalananların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında yayımlanan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

08.01.2016

Kayıtlı kullanıcı olunmayan tarihe e-Fatura düzenlenmesi hakkında yayımlanan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
Hatalı ya da arızalı üretilen mali mühre sahip mükellefler hakkında yayımlanan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

31.12.2015

İnternet satışı yapan mükellefler için e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Rehberi yayımlanmıştır. Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayınız.

30.12.2015

e-Fatura ve e-Defter Başvurusu hakkında yayımlanan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

28.12.2015

e-Arşiv Başvuru Kılavuzu, e-Arşiv Teknik Kılavuzu ve e-Arşiv Paketi güncellenmiştir. e-Arşiv Raporlarının gönderiminde 01/02/2016 tarihinden itibaren söz konusu güncellemelerin dikkate alınması gerekmektedir.

25.12.2015

İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturasının elektronik fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu kapsamında 1/1/2016 olarak belirlenen tarihin ertelenmesine ilişkin 461 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin elektronik bilet düzenlemelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen 462 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği resmi gazetede yayımlanmıştır.
Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler düzenleyen mükelleflerin elektronik bilet düzenlemelerine ilişkin usul ve esaslarını belirleyen 463 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği resmi gazetede yayımlanmıştır.

24.12.2015

24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflere ek olarak (internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler) internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Arşiv Uygulamasına geçiş zorunluluğu hususunda bir değişiklik getirmemekte olup, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 01/01/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

23.12.2015

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Yapan mükelleflerin e-Fatura ve e-Defter kullanma zorunluluğu hakkında mükelleflerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış olan duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

11.12.2015

e-Fatura uygulamasına başvuru yapan mükelleflerin e-fatura başvurusunun alınıp alınmadığı hususunda bilgi alabilecekleri sorgulama alanı efatura.gov.tr başvuru sayfasına eklenmiştir. İlgili sorgulama ekranına ulaşmak için https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/Sorgula.jsp linkine tıklayınız.

04.12.2015

454 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 3. Bölümünde belirtilen “İhracat İşlemlerinde E-fatura Uygulaması”na İlişkin olarak yayınlanması öngörülen “ e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu” taslağı yayınlanmıştır. Söz konusu kılavuz taslağına ulaşmak için tıklayınız. Önerilerinizi forum sitemiz üzerinden iletebilirsiniz.

04.12.2015

e-Fatura ve E-Defter Başvurusu Hakkındaki Duyuruya Ulaşmak İçin Tıklayınız.

09.11.2015

Başkanlığımızca hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda; bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğ taslağı hazırlanmıştır.Söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin en geç 08/12/2015 tarihine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine iletilmesini rica ederiz.
Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.
.Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

09.11.2015

Başkanlığımızca sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası v.b etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri muhatabına iletmeleri ile bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğ taslağı hazırlanmıştır.Söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin en geç 08/12/2015 tarihine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine iletilmesini rica ederiz.
Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.
Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

09.11.2015

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğunuz bulunuyorsa e-Defter başvuru sayfasından elektronik defter başvurusunu yapmanız gerektiğini unutmayınız… Başvuru yapmak için tıklayınız.

28.10.2015

Zarf yapısı içinde bulunan DocumentIdentification altındaki TypeVersion alanının değeri UBL TR 1.2 geçiş nedeniyle 1.2 olmalıdır. Belirtilen alan 04.11.2015 tarihinden sonra kontrol edilmeye başlayacaktır.

26.10.2015

e-Fatura Paketi güncellenmiştir. e-Fatura Paketi'ni indirmek için tıklayınız. Güncelleme 04.11.2015 10:00 itibari ile devreye alınacaktır. Entegratör, Özel Entegratör ve Yükleme Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi ve ilgili tarih ve saatte güncellemesi gerekmektedir.

22.10.2015

UBL 2.1 güncellemesi ile birlikte fatura tipine bağlı olarak kullanımı zorunlu olan istisna, tevkifat ve muafiyet kodlarına ulaşmak için tıklayınız.

20.10.2015

e-Bilet paketi güncellenmiştir.Paketi indirmek için tıklayınız.

17.10.2015

UBL TR 1.2 schematron kontrolleri güncellenmiştir. e-Fatura Paketi'ni indirmek için tıklayınız.

16.10.2015

UBL TR 1.2 schematron kontrolleri, UBL-TR 1.2 Kılavuzları ve Paketi güncellenmiştir.
e-Fatura Paketi'ni indirmek için tıklayınız.
UBL-TR 1.2 Kılavuzlarına ulaşmak için tıklayınız.
UBL-TR 1.2 Paketine ulaşmak için tıklayınız.

15.10.2015

UBL TR 1.2 schematron kontrolleri güncellenmiştir. e-Fatura Paketi'ni indirmek için tıklayınız.

14.10.2015

19.10.2015 09:45-10:15 arasında Merkez tarafından fatura alımı durdurularak merkeze fatura gelişi engellenecektir. Böylece bu zamana kadar UBL 2.0’a göre gönderilen zarflara merkez tarafından hata verilmeyecek ve söz konusu zarflar alıcıların sistemlerine iletilecektir. ( Merkeze fatura gelişinin engellenmesi merkezin kapatıldığı ve alıcının sisteminin de kapalı olması gerektiği anlamına gelmemektedir. İletimin gerçekleşebilmesi için alıcının sisteminin açık olması gerekmektedir. Alıcının sistemi o anda kapalıysa, merkez bir sonraki denemede zarfı ilettiğinde alıcının sistemi zarfı alabilirse, eski UBL’e göre gelen bu zarfa alıcı sistem yanıtı ile hata vermelidir.)

12.10.2015

UBL TR 1.2 schematron kontrolleri güncellenmiştir. e-Fatura Paketi'ni indirmek için tıklayınız.

09.10.2015

Sistemlerinde 19.10.2015 10:00’da gerçekleştirilecek olan UBL 2.1 güncellemesini gerçekleştirmeyen entegratörlerin fatura sorgulama ve gönderimleri geçici olarak engellenecek, durumun devamı halinde entegrasyon yetkisi iptal edilerek GİB-Portalleri açılacaktır.

09.10.2015

19.10.2015 10:00 itibari ile SHA-1 özet algoritmasının kullanılmaması gerekmektedir. Entegratör, Özel Entegratör ve Yükleme Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi ve ilgili tarih ve saatte güncellemesi gerekmektedir. Bu güncellemenin ardından sadece söz konusu algoritmanın kullanılması halinde zarflar Merkez'den geçemeyerek hata alacaktır.

06.10.2015

UBL-TR 1.2 Kılavuzları güncellenmiştir. UBL-TR 1.2 Kılavuzlarına ulaşmak için tıklayınız.

30.09.2015

Elektronik fatura kâğıt faturadan farklı bir belge türü olmayıp mevzuat açısından kâğıt faturayla aynı hükümlere tabidir.
Buna göre şu kanallar yoluyla bilgi talebinde bulunulabilir:
- Mevzuata ilişkin sorularınız için VİMER (444 0 189) üzerinden,
- Teknik işlemlere ilişkin sorularınız için (telefon veya e-posta yerine) Forum sitemiz üzerinden.

10.09.2015

Mükelleflerden gelen taleplere ve bu taleplerle birlikte ortaya çıkan geliştirme ihtiyacına istinaden UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şemasının e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulma zamanı 19 Ekim 2015 saat 10:00'a ertelenmiştir. Entegratör, Özel Entegratör ve Yükleme Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi (gerekli gördükleri konularda forum sitesi üzerinden bildirimde bulunması) ve ilgili tarih ve saatte güncellemesi gerekmektedir. Bu güncellemenin ardından sadece UBL-TR1.2 kullanılabilecektir. UBL-TR1.0'a göre düzenlenen faturalar Merkez tarafından kabul edilmeyecek ve ilgili zarflar hata alarak alıcılarına ulaşamayacaktır. Sistemlerinde ilgili değişiklikleri uygulamayan kullanıcıların entegrasyon ve özel entegrasyon izinleri Başkanlıkça iptal edilebilecektir.

07.09.2015

UBL TR 1.2 schematron kontrolleri güncellenmiştir. e-Fatura Paketi'ni indirmek için tıklayınız.

02.09.2015

UBL-TR1.2 Kılavuzları güncellenmiştir. UBL-TR1.2 Kılavuzlarına ulaşmak için tıklayınız.

31.08.2015

15.09.2015 saat 10:00 itibariyle UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şeması e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulacaktır. e-Arşiv Uygulamasında e-fatura format ve standardını kullanan e-Arşiv Entegratör ve Özel Entegratörlerinin sistemleri ile ilgili değişiklikleri söz konusu tarih ve saate kadar güncellemeleri gerekmektedir.

27.08.2015

UBL-TR1.2 Paketi güncellenmiştir.Paketi indirmek için tıklayınız.

13.08.2015

Mükelleflerden gelen taleplere istinaden UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şemasının e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulma zamanı 15.09.2015 saat 10:00'a ertelenmiştir. Entegratör, Özel Entegratör ve Yükleme Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi ve ilgili tarih ve saatte güncellemesi gerekmektedir. Bu güncellemenin ardından sadece UBL-TR1.2 kullanılabilecektir. UBL-TR1.0'a göre düzenlenen faturalar Merkez tarafından kabul edilmeyecek ve ilgili zarflar hata alarak alıcılarına ulaşamayacaktır. Sistemlerinde ilgili değişiklikleri uygulamayan kullanıcıların entegrasyon ve özel entegrasyon izinleri Başkanlıkça iptal edilebilecektir.

12.08.2015

UBL TR 1.2 schematron kontrolleri güncellenmiştir. e-Fatura Paketi'ni indirmek için tıklayınız.

07.08.2015

HATIRLATMA: 18.02.2015 tarihli duyuruda da belirtilmiş olduğu üzere, 01.09.2015 saat 10:00 itibariyle UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şeması e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulacaktır. Entegratör, Özel Entegratör ve Yükleme Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi ve ilgili tarih ve saatte güncellemesi gerekmektedir.

07.08.2015

UBL 2.1'e geçiş sebebiyle, E-Fatura uygulamasından entegrasyon yöntemi ile yararlanan kullanıcıların ve özel entegratörlük izni almış olan kurumların test hesapları, talep etmeleri halinde 01.09.2015'e kadar açılacaktır. Talep eden kurumların Test Tanım Formunu online olarak yüklemesi gerekmektedir. Test tanım formundaki IP ve web servis uç noktalarının canlı(gerçek) ortamda kullanılanlardan farklı olması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde test faturaları canlı ortama düşecektir.

04.08.2015

UBL TR 1.2 schematron kontrolleri güncellenmiştir.

31.07.2015

UBL TR 1.2 schematron kontrolleri güncellenmiştir. Schematron dosyaları e-Fatura Paketi'ne eklenmiştir. İlgili dosyalara kılavuzlar bölümünden erişebilirsiniz.

10.07.2015

Gelir İdaresi Başkanlığı adına “GIB BİLGİLENDİRME” konu başlığı ile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ve benzeri sahte e-posta adresleri kullanılarak gönderilen ve ekinde virüs içeren e-postanın kurumumuzla bir ilgisi yoktur. Başkanlığımız hiçbir işlemle ilgili e-posta ile doğrulama yaptırmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu adresten gönderilen e-postayı dikkate almadan silmeleri önemle duyurulur. (E-Fatura ve E-Defter için genel bilgilendirmeler This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ve This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adreslerinden yapılmaktadır. Gönderilen e-postaların son kısmı “@gib.gov.tr” şeklinde olamaz, “@gelirler.gov.tr” şeklinde olabilir.)

20.04.2015

GİB-Portaline girişte tarayıcınız "Lütfen Bekleyiniz. Elektronik imza uygulaması yükleniyor." ekranında takılıyorsa 22224 numaralı forum sorusunun cevabına göre işlem yaparak portale giriş yapabilirsiniz.

07.04.2015

415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 446 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişiklik yapılmıştır. İlgili değişiklikle birlikte mükelleflerimiz e-bilet uygulamasından, www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olan “e-Bilet Uygulaması Özel Entegrasyon İzni” alan mükelleflerin bilgi işlem sistemleri vasıtası ile de yararlanabileceklerdir.

06.04.2015

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

06.04.2015

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 448 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

06.04.2015

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 446 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

17.03.2015

8003 belediye tüketim vergisi yerine kanunda yer aldığı şekilde 4071 elektrik ve havagazı tüketim vergisi 19.03.2015 tarihinden itibaren kullanılacaktır.

18.02.2015

01.09.2015 saat 10:00 itibariyle UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şeması e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulacaktır. Entegratör, Özel Entegratörler ve Yükleme Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi ve ilgili tarih ve saatte güncellemesi gerekmektedir.
UBL-TR1.2 Kılavuzlarına ulaşmak İçin Tıklayınız.
UBL-TR1.2 Paketine ulaşmak İçin Tıklayınız.

17.02.2015

02.03.2015 tarihinden itibaren e-Fatura Paketi içinde yayımlanan UBL-TR_Main_Schematron.2.1'e göre e-fatura sistemlerinde kontrol yapılacaktır. e-Fatura Paketine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

09.02.2015

15.02.2015 saat 08:00 - 14:00 arası e-fatura sistemleri bakım nedeniyle kapatılacaktır.

04.02.2015

Mükelleflerimizden Başkanlığımıza gelen yazılı veya sözlü başvurularla, e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcı olup olmadığı yönünde yazılı bilgi talebinde bulunulmaktadır. Başkanlığımız tarafından mükelleflere böyle bir bildirim yapma zorunluluğu bulunmamakta olup, söz konusu e-Fatura kayıtlı kullanıcılar listesine /efaturakayitlikullanicilar.html adresinden ulaşılabilmektedir.

07.01.2015

e-Fatura uygulamasından entegrasyon veya özel entegrasyon yöntemi ile yararlanan mükelleflerin; sistemlerine gelen zarflara en geç 48 saat içinde sistem yanıtı dönmeleri gerekmektedir. Söz konusu süre içerisinde dönülmeyen “başarısız sistem yanıtlarının” gönderimi Başkanlık tarafından engellenecektir. Ayrıca söz konusu düzenlemeye uymayan mükelleflerin entegrasyon/özel entegrasyon izinleri Başkanlık tarafından iptal edilebilecektir.

05.01.2015

Fatura numarasındaki üç haneli birim koddan sonraki müteselsil numaranın ilk dört hanesi faturanın düzenlendiği yılı kalan dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade etmesinden dolayı, 2015 yılında düzenlenen ilk faturanın müteselsil numarasının 2015000000001 olması gerekmektedir. Entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi kullanıcıları ile GİB-Portal yönteminde fatura yükleme modülü kullanan mükelleflerin bu hususa dikkat ederek faturalarını düzenlemeleri gerekmektedir. Entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi kullanıcıları talep etmeleri durumunda 2014 yılına ait faturalarını 2014 ile başlayan müteselsil numara (fatura numarası XXX2014XXXXXXXXX olarak şekilde) ile oluşturabilirler.

05.01.2015

Ticari faturanın cevaplanma süresinin entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi kullanıcıları için zorunlu olarak kullanımı ile ilgili güncelleme "e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu"nda yapılmıştır. Güncel dokümana ulaşmak için tıklayınız. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları sistemlerinde bu değişiklikleri en geç 15.01.2015 Perşembe günü itibariyle uygulamalıdır.

30.12.2014

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Sıra No: 443) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Sözkonusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

26.12.2014

e-defter başvurusunda dikkat edilecek hususular ilişkin açıklamaları görmek ve e-defter başvurusu yapmak için tıklayınız.

18.12.2014

21.12.2014 saat 10:00-12:00 arasında e-fatura, e-arşiv, efks sistemleri planlı donanım bakımı nedeniyle kapalı olacaktır.

12.12.2014

397-421 ve 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler ve Vergi Usul Kanunu Genişleme Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır.
433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Değişiklik Tebliğ Taslağı
Genişleme Tebliğ Taslağı
397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Değişiklik Tebliğ Taslağı
421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Değişiklik Tebliğ Taslağı

02.12.2014

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yapılması planlanan elektrik altyapı çalışması nedeniyle 5 Aralık 2014 Saat 19:00 ile 8 Aralık 2014 Pazartesi Saat 7:00 saatleri arasında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına erişim geçici olarak kapatılacaktır. Mükelleflerimize duyurulur.

01.12.2014

Hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemelerine yönelik hazırlanan tebliğ taslağı ve 26.06.2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 415 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndeki değişikliklere yönelik hazırlanan tebliğ taslağı yayımlanmıştır.

415 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndeki değişikliklere yönelik hazırlanan tebliğ taslağı

Hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemelerine yönelik hazırlanan tebliğ taslağı

28.11.2014

e-Defter kullanmak zorunda olan mükelleflere ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız

28.11.2014

UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 güncellemesi taslak olarak yayımlanmıştır. 01.12.2014 itibariyle UBL-TR1.2 şema ve şematronu e-fatura test ortamında uygulamaya konulacaktır.

25.11.2014

E-Fatura sistemi kullanıcılarının, entegrasyon ya da özel entegrasyon yöntemine geçmesi durumunda yöntem değişikliğinin yapıldığı tarihten itibaren 8 gün öncesine kadar göndermiş olduğu ticari faturaları entegrasyon ya da özel entegrasyon sistemine aktarması gerekmektedir. Söz konusu ticari faturalara verilen uygulama yanıtlarının fatura göndericisi tarafından (yeni yöntemde) alınabilmesi ve fatura ile eşleştirilebilmesi gerekmektedir. Bu ticari faturalara uygulama yanıtı gönderilirken güncel etiket bilgisinin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

26.09.2014

Portal üzerinde kayıtlı bulunan 6 aydan önceki tarihli faturalarınız ve uygulama yanıtlarınız (kabul-red cevapları) 15/10/2014 tarihi itibariyle portalden silinecektir. Portaldeki faturaların ve posta kutusu yanıtlarının portal kullanıcıları tarafından bilgisayarlarına indirilip 397 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğinin "6. E-faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü" başlığı uyarınca elektronik ortamda saklanması gerekmektedir. Portalden indirilerek arşivlenmeyen faturaların ve posta kutusu yanıtlarının saklanma yükümlülüğü mükelleflere ait olup Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. (Bakınız: 350 numaralı forum sorusu)

01.09.2014

Zarfların durumu Merkez Biriminden sorgulanabilmektedirler. Benzer şekilde merkezde 1220 durum kodunda bulunan zarflar da Merkez Birimi tarafından sorgulanacaktır. Bu amaçla “e-Fatura Uygulaması Sistem Yanıtı Şema Yapısı” kılavuzu güncellenmiştir. Güncel dokümana ulaşmak için tıklayınız. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları sistemlerinde bu değişiklikleri 01.10.2014 Çarşamba gününe kadar yapmalıdır.

01.09.2014

Schematron kontrollerinde değişiklik yapılacaktır. Fatura numarasının üç haneli fatura birim kodunda küçük harf kullanımı engellenecektir. Bu değişiklik 15.09.2014 Pazartesi günü uygulanacaktır. Güncel schematron kontrolleri E-Fatura Paketi “schematron” dosyası içerisinde yer almaktadır. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları sistemlerinde bu değişiklikleri yapmalıdır.

21.08.2014

e-Fatura uygulamasının daha hızlı ve etkin işlemesi amacıyla Gönderilen zarf boyutunda sınırlamaya gidilmiştir. Bu nedenle 21/8/2014 tarihi itibariyle gönderimi yapılacak zarfların boyutunun 5 MB'ı geçmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde gönderici, zarfın GİB'de işlenmesi sırasında hata alacaktır. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcılarının bu duruma dikkat ederek gönderim yapması gerekmektedir..

13.08.2014

e- Fatura Kullanıcılarının e-Fatura Düzenleyip Gönderdikten Sonra Zarf Durum Takibi Yapmaları Gerekliliği Hakkında Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar için tıklayınız.

01.07.2014

E-Fatura Paketi içerisine temel/ticari faturaya iade örneği, uygulama yanıtı iade örneği, saklama kullanıcı açma/kapama örneği XML dosyaları eklenmiştir.

26.06.2014

Schematron kontrollerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler 27.06.2014 Cuma günü uygulanacaktır. Güncel schematron kontrolleri E-Fatura Paketi “schematron” dosyası içerisinde yer almaktadır. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları sistemlerinde bu değişiklikleri yapmalıdır. UBL-TR Paketi içerisinde GİB Portalinde ve E-Fatura Görüntüleyicide kullanılan güncel XSLT dosyası (invoice.xslt) eklenmiştir.

11.06.2014

Fatura imzalamada bağlantıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.

06.05.2014

e-Arşiv Başvuru Kılavuzu e-Arşiv uygulamasını bilgi işlem sistemini entegre ederek kullanmak amacıyla başvuran ve başkanlık ile EFKS kullanımı için protokol imzalayan mükelleflerden istenen başvuru evrakları güncellenmiştir.

15.04.2014

*.efatura.gov.tr SSL sertifikası 20.04.2014 14:00'da yenilenecektir. Yeni yüklenecek sertifikanın kök ve ara sertifikasının linkleri aşağıda belirtilmiştir.
Kök SSL Link: http://secure.globalsign.net/cacert/Root-R1.crt
Ara kök SSL Link: http://secure.globalsign.com/cacert/gsorganizationvalsha2g2r1.crt

14.04.2014

Test ortamında kullanıcı listesinin XML yapısında değişiklik yapılmıştır. RegisterTime bilgisi yerine FirstCreationTime kullanılmış ve ayrıca AliasCreationTime bilgisi eklenmiştir. FirstCreationTime bilgisi kullanıcının e-fatura sistemine dahil olma tarihi iken AliasCreationTime mevcut etiketin kullanılmaya başlanma tarihidir. 15 Nisan 2014 itibari ile uygulanması planlanan değişikliğin gerçek ortamda uygulanma tarihi gelen istekler üzerine 5 Mayıs 2014'e ertelenmiştir.

03.04.2014

e-Fatura Uygulamasını GİB-Portal Yöntemi İle Kullanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar için tıklayınıze-Fatura Uygulamasını GİB-Portal Yöntemi İle Kullanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar için tıklayınız

31.03.2014

e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar için tıklayınız

26.03.2014

433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulamaya geçen e-Arşiv Uygulamasına ait Teknik KılavuzPaket ve Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır. e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu güncellenmiştir.

20.03.2014

Schematron kontrollerinde 17.03.2014 Pazartesi saat 10:00’da yapılan güncellemede değişiklik yapılmıştır(SignatoryParty). Güncel schematron kontrolleri E-Fatura Paketi “schematron” dosyası içerisinde yer almaktadır. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları istemlerinde bu değişiklikleri yapmalıdır.

14.03.2014

Schematron kontrollerinde 17.03.2014 Pazartesi saat 10:00’da güncelleme yapılacaktır. Güncel schematron kontrolleri E-Fatura Paketi “schematron” dosyası içerisinde yer almaktadır. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları belirtilen tarihte sistemlerinde bu değişiklikleri yapmalıdır.

03.03.2014

E-Fatura sistemi 9:30-11:00 arasında bakım nedeniyle kapanmıştır.

29.01.2014

E-Fatura'da XAdES-EPES imza kullanılması önerilmemektedir. EPES imza tipinin kullanılabilmesi için imzanın daha önceden tanımlanmış bir politikaya uygun bir biçimde oluşturulması gerekmektedir. İmzanın belirtilen politikaya uygunluğu alıcı ve gönderici arasında olduğundan sorunlar çıkabilmektedir.

15.01.2014

Schematron kontrollerinde 20.01.2014 Pazartesi saat 11:00’de güncelleme yapılacaktır. Güncel schematron kontrolleri E-Fatura Paketi “schematron” dosyası içerisinde yer almaktadır. Bu pakete Mevzuat ve Teknik Mimari bölümünde yer alan Kılavuzlar sayfasından erişebilirsiniz.

30.12.2013

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Sözkonusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Sözkonusu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ve değişikliklere ilişkin açıklamalar için tıklayınız.

12.12.2013

415 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde analiz ve test prosedürlerini tamamlayarak teknik yeterliliği sağlayan bir firmaya ilk elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi oluşturma izni verilmiştir.
Elektronik bilet / elektronik yolcu listesi izni alan mükellefler listesini görmek için tıklayınız.

11.12.2013

İmza doğrulamasına ek kontroller eklenmiştir. Bunlardan dolayı fatura yüklenler ve entegratörler hata alabilirler.
1. İmzalayan sertifikanın amacı sayısal imza olmalıdır. Şifreleme sertifikası ile imzalama yapılan dokümanlar doğrulanmayacaktır.
2. XADES imzada kullanılan KeyInfo/KeyValue içindeki public key ile X509Certificate alanında belirtilen public key aynı olmalıdır.
3. İmzalama enveloped yöntemi ile yapılmalıdır. İmza referanslarından birinin URI değeri "" olmalıdır.

11.12.2013

Hazırlanan elektronik faturaların görüntülenmesini sağlayan xslt içinde 60 KB'ı geçen büyük boyutlu resimler konulmamalıdır. Aksi halde portal' de faturalar görüntülenemeyecektir.

06.12.2013

07/12/2013 Cumartesi günü saat 18:00 ile 08/12/2013 Pazar günü saat 24:00 arası bakım çalışması yapılacağından e-Fatura sistemi bu saatler arasında çalışmayacaktır.

22.11.2013

25/11/2013 Pazartesi günü 09:00 ile 13:00 arası bakım çalışması yapılacağından e-Fatura test sistemi bu saatler arası çalışmayacaktır.

12.11.2013

Sayın e-fatura Kullanıcı Mükelleflerimiz
Bilindiği üzere Gelir Geçici ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Ekler Kısmında "FATURA BİLGİLERİ" istenmektedir. Başkanlığımızdan E-Fatura düzenleme yetkisi alan mükelleflerimizin e-fatura ile düzenledikleri bilgileri bu dönem için buraya yazmayacaklardır.

06.11.2013

e-Fatura Portal Kılavuzu güncellenmiştir. Portal yükleme sınırında güncelleme yapılmış olup aylık 5000 adet olan fatura yükleme sınırı 1 Nisan 2014 itibariyle 500 adete düşürülmüştür. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

06.11.2013

e-Fatura uygulaması entegrasyon kılavuzunda güncelleme yapılmıştır. Grup entegrasyonu şartları ile ilgili durum güncellenmiştir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

01.10.2013

Mali Mühürlerini teslim alan mükelleflerden portal yöntemini kullanacak olanlar Gelir İdaresi tarafından aktivasyon maili ile bilgilendirilecektir. Aktivasyonu gerçekleşip kayıtlı kullanıcılar arasında yer alan mükellefler 7 gün içinde e-fatura kullanımına başlayabilirler.

02.09.2013

e-Fatura Uygulaması Portal Kılavuzu güncellenmiştir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

28.08.2013

e-Fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzları güncellenmiştir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

19.08.2013

e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu ve ekleri güncellenmiştir. Kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.

05.08.2013

"Elektronik Arşiv Uygulaması Tebliğ Taslağı" yayınlandı. Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenen fatura belgesinin ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibrazı ile internet üzerinden yapılan satışlarda düzenlenecek faturanın alıcıya elektronik ortamda iletilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Elektronik Arşiv Uygulaması Tebliğ Taslağı yayınlandı. Tebliğ Taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizi 23/08/2013 tarihine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. internet adresine iletmenizi rica ederiz. Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

01.08.2013

e-Fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu güncellenmiştir. Başvuru Kılavuzunda:
1. Özel entegratör aracılığıyla e-Fatura Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin kullanıcı hesapları özel entegratör aracılığıyla e-Fatura Uygulamasına tanımlanana kadar kullanıcı hesaplarının aktive edilmeyeceği,
2. Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyon yöntemi ile entegre edilmesi suretiyle e-Fatura Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar portal hesaplarının aktive edilmeyeceği,
3. Mükelleflerin istemeleri halinde yöntemler arası her zaman geçiş yapabilecekleri, hususları hakkında açıklamalar yapılmıştır. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

11.07.2013

e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu güncellenmiştir. Test adımları daha detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

11.07.2013

E-fatura Uygulamasında İki Firma Daha Başkanlığımızdan Özel Entegrasyon İzni Almıştır. Özel Entegrasyon İzni Alan Firmaların Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız...

06.07.2013

e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu revize edilmiştir. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

02.07.2013

Elektronik Fatura Uygulamasında ilk özel entegrasyon izni verilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

28.06.2013

e-Fatura Test Planı ve e-Fatura Paketi yayımlanmıştır. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

05.06.2013

Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK'in e-fatura uygulamasına ilişkin "e-Fatura ile dünya artık daha düz" başlıklı yazısı yayınlandı. Söz konusu yazı için tıklayınız.

26.04.2013

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin 58 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu sirkülere ekli listeler güncellenmiştir. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

05.04.2013

Elektronik Fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu güncellenmiştir. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

25.02.2013

424 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

25.02.2013

E-Fatura Uygulaması Saklama Kılavuzu, E-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu ve Elektronik Fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

13.02.2013

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin 58 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu sirküleri yayımlanmıştır. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

14.12.2012

421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

30/10/2012

04/11/2012 Pazar günü 08:00 ile 13:00 arası sistemlerde donanım bakım çalışması yapılacağından E-Fatura ve EFKS sistemleri bu saatler arası çalışmayacaktır.

05/07/2012

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 6335 sayılı Kanunun 6.maddesi ile değişen 39. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca e-faturada gösterilmesi gereken bilgilerden olup ayrı bir alanda yazılamayan “tacirin sicil numarası” ve “işletmenin merkezi” bilgisi faturanın Not alanına yazılabilecektir.

20/06/2012

e-Fatura Portal Kullanım Kılavuzu güncellenmiştir. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

18/07/2011

Fatura Yükleme modülü e-Fatura Portalı üzerinden hizmet vermeye başlamıştır. Gerekli açıklamalar için bakınız: e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Versiyon 1.2. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

15/03/2011

E-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu ve ekleri güncellenmiştir. Dökümanlara Mevzuat ve Teknik Mimari bölümünden ulaşılabilir.


Yazdır   e-Posta